ΔΩΡΕΑΝ παράδοση (για Κύπρο) στο πλησιέστερο σας Akis Express με αγορές €40 και άνω - ΔΩΡΕΑΝ παράδοση στη διεύθυνση σας με €100 και άνω
Cart 0

FAQ

Frequently Asked Questions for MADPAX

(παραθέτουμε συχνές ερωτήσεις, όπως απαντήθηκαν από κατασκευαστές)

 

What are the sizes of the packs that you offer?
Each individual product description includes dimensions for each pack. To illustrate the interior size of each, consider the following:

Pack Size Will Easily Hold

Handle Type

Full

Three 2" binders, pencil box

Adjustable shoulder straps with chest strap

Half

Tablet, folders, change of clothes. Note: It will not hold a full size binder

Adjustable shoulder straps

Nibbler
(not available yet at manoulacy.com)
Lunch, wallet, water bottle, and more

Single loop as a handle as well as an adjustable shoulder strap to use as a cross body tote. Nibblers are now fully insulated!

Mighty Bite

Keys, coin purse, small toys, phone

Single loop with clip to attached to another pack or bag

What material are the "Spike" packs made of?
Spike is currently offered in leather like fabric made of Poly Urethane. This material delivers durable and vibrant colors that are easily cleaned. While durable, this material has a top coating for color; if dragged or abused the color may wear or scratch. This is considered normal wear and tear and not be covered under our warranty. The interiors are lined with polyester/nylon. All zippers are smooth functioning nylon.

What material are the "Bubble" packs made of?
Bubble is currently offered in a polyester/spandex fabric. This material delivers durable and vibrant colors that are easily cleaned. The interiors are lined with polyester/nylon. All zippers are smooth functioning nylon.

How do I clean my MadPax?
We recommend you clean your pack with a damp cloth and mild soap as necessary. Machine washing, detergents or bleach are not recommended. Line dry.